Tractament d’aire

Air treatment

Our range of air treatment products encompasses the various industry sectors for which they are intended. Whether they are pharmaceutical laboratories, clean rooms for food processing, process rooms and electronics manufacturing, clean rooms for the production of sectors such as automotive and aerospace…

Our products can be found in many installations signed by the main cleanroom integrating engineering companies, and we also supply our equipment directly to the end customer.

PASSBOX

La nostra gama de passa-materials, Passbox o SAS, estan pensats per a l’intercanvi de materials entre sales, evitant la contaminació creuada dels ambients.

Els nostres equips, 100% dissenyats i fabricats a les nostres instal·lacions, permeten la seva adequació a qualsevol instal·lació gràcies al disseny paramètric i concurrent que ens permet adaptar-los a les mesures desitjades amb rapidesa i solvència, sense afectar-lo en termes de funcionament o fabricabilitat.

La gama disponible és molt gran, tant en mesures com en accessoris i arquitectures diferents. Disposem de Passbox individuals, dobles horitzontals, dobles verticals, amb tres portes, dobles verticals a tres portes, amb sortides a 90º… i qualsevol de les combinacions anteriors possibles, ja que el nostre disseny permet aquestes combinacions sense alterar la part principal del funcionament de l’equip.

La seva instal·lació és molt senzilla en qualsevol tipus de mitjà de tancament que s’utilitzi per a la sala. Disposem de tota gama de suports i potes per a la seva suportació en diferents situacions.

El sistema de control és de disseny propi, on l’electrònica ens permetrà tot tipus de control de paràmetres interns i externs que el client demani. L’equip és programable i disposa d’entrades i
sortides per facilitar maniobres i/o accions complementaries al seu funcionament. Pot activar relés de sortida per el control de motors, llums, enclavaments aliens…

FLUXES LAMINARS

La nostra gama de fluxes laminars es caracteritza per la seva versatilitat

Aquest sistema que té un equilibri entre densitat de llum, qualitat de la llum, corrent d’aire, i densitat de pots per unitat de superfície de laboratori. Té el resultat de varis anys de proves en el sector i és capaç d’augmentar el rendiment de la multiplicació en molts casos fins a coeficients de 4.

El nostre producte està pensat per ser assemblat a les instal·lacions finals sense cap tipus de tasca d’instal·lació elèctrica. Està preparat per ser “plug and play”, i té un assemblatge mecànic
molt senzill. La densitat d’estanteries per volum de transport també és molt alta, havent facilitat així que haguem exportat aquest producte a quatre dels cinc continents del món.

Els valors d’aquest producte que el converteixen en un ferm guanyador en el seu terreny són:

  • El baix consum energètic per l’ús de llum LED. Que també permetrà estalviar en climatització de les sales, ja que pràcticament no produeix calor en el seu funcionament.
  • L’alta densitat de plantes per m2 de laboratori.
  • La qualitat de llum que arriba a cada planta gràcies a la seva distribució.
  • La competitivitat del cost per prestatge.

CABINES DE PESADA

Com a cas particular dels nostres fluxos laminars, també fabriquem cabines de pesada per a la manipulació de receptes.

Normalment amb construcció d’acer inoxidable AISI 304, però també podem variar el disseny i les mesures segons el criteri del client.