Hivernacles

Hivernacles

La fabricació de maquinària, accessoris, i estacions de treball per el sector dels hivernacles ha estat un dels pilars de PRODPRO Industrial des dels inicis. El catàleg de productes per aquest sector és ampli i molt variat.

Els productes per el sector d’hivernacles engloben la majoria de fases de la manutenció de les plantes. Des de la seva creació in-vitro fins a l’expedició del producte.

Tenim productes per a hivernacles a tot el món. Amb aquesta gama de productes hem aconseguit exportar a quatre dels cinc continents.

ROBOTS DE MOVIMENT DE PLANTA

Els robots de moviment de planta és un producte pensat per a instal·lacions d’hivernacles molt tècnics, on el moviment de plantes es fa per safates. Els nostres robots estan pensat per agafar, acumular, moure i deixar safates de plantes estàndard o a mesura.

La gama de robots es divideix en dos:

 • La gamma ràpida o llançadores: Amb menys capacitat de càrrega però pensada per a moviments ràpids i no programables.
 • La gama d’alta capacitat: Pensat per moure més capacitat de planta, amb moviments més sistemàtics i programables. Capaç d’operar sense conductor.

Les mesures de la safata poden ser adaptables, i tenim diversos sistemes de rail segons si els hivernacles estan pavimentats o no.

L’electrificació pot ser fixe, amb catenària o funcionar amb bateria.

MÀQUINES DE TALLAR PLANTA D’ALTA CAPACITAT

Les màquines de tallar planta són una constant en el sector dels hivernacles, però n’hi ha de molt diverses segons les característiques del tall a realitzar.

Les màquines poden ser amb recollida de brossa o sense, regulables amb alçada, amb tall calent per a la neutralització de feromones i altres bactèries o infeccions, mòbils o fixes…

A PRODPRO Industrial tenim una gama de producte que es pot adaptar a totes aquestes casuístiques per trobar el tall més adient a cada aplicació.

PRESTATGERIES DE MULTIPLICACIÓ DE PLANTER

Un dels productes més interessants del nostre catàleg són les estanteries de multiplicació de brots de planter in-vitro.

Aquest sistema que té un equilibri entre densitat de llum, qualitat de la llum, corrent d’aire i densitat de pots per unitat de superfície de laboratori té el resultat de varis anys de proves en el sector i és capaç d’augmentar el rendiment de la multiplicació en molts
casos fins a coeficients de 4.

El nostre producte està pensat per ser assemblat a les instal·lacions finals sense cap tipus de tasca d’instal·lació elèctrica. Està preparat per ser “plug and play” i té un assemblatge mecànic
molt senzill. La densitat de prestatgeries per volum de transport també és molt alta, havent facilitat així que haguem exportat aquest producte a quatre dels cinc continents del món.

Els valors d’aquest producte que el converteixen en un ferm guanyador en el seu terreny són:

 • El baix consum energètic per l’ús de llum LED. Que també permetrà estalviar en climatització de les sales, ja que pràcticament no produeix calor en el seu funcionament.
 • L’alta densitat de plantes per m2 de laboratori.
 • La qualitat de llum que arriba a cada planta gràcies a la seva distribució.
 • La competitivitat del cost per prestatgeria.

ESTACIONS DE TREBALL I MOBILIARI TÈCNIC

Les estacions de treball i mobiliari tècnic que disposem per aquest sector és el catàleg més extens que tenim.

Pràcticament tota la construcció d’aquest tipus de mobiliari és en acer inoxidables AISI 304.

Tenim estacions de treball per a les operacions següents, moltes d’elles amb diversos models diferents segons la planta a treballar i/o el seu calibre:

 • Estacions d’empeltar planta
 • Estacions de trasplantar planta
 • Estacions per hormonar planta
 • Estacions per triar planta
 • Estacions de plantar planta
 • Estacions de lligar planta
 • Estacions d’expedir planta

I estem disposats a dissenyar-ne de noves per aquelles tasques que el client necessiti.